voor inwoners, met elkaar

PFHO Fysiek Domein (Economie en Innovatie, Cultuur en Recreatie)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
17 mei 2019
Aanvang
09:30
Eindtijd
11:00
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Advies voor de doorontwikkeling van het Regionaal samenwerkingsprogramma Cultuur, Erfgoed, Recreatie en Toerisme (CERT) 2020 – 2024

a. Oplegger
b. Advies

3. Voorstel doorontwikkeling CERT

a. Oplegger
b. Voorstel

4. Metropole Orkest

Nazending – ter bespreking

5. Rondvraag en sluiting