PFHO Fysiek Domein (Economie en Innovatie, Cultuur en Recreatie)

voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Economie en Innovatie, Cultuur en Recreatie)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
17 mei 2019
Aanvang
09:30
Eindtijd
11:00
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Advies voor de doorontwikkeling van het Regionaal samenwerkingsprogramma Cultuur, Erfgoed, Recreatie en Toerisme (CERT) 2020 – 2024

a. Oplegger
b. Advies

3. Voorstel doorontwikkeling CERT

a. Oplegger
b. Voorstel

4. Metropole Orkest

Nazending – ter bespreking

5. Rondvraag en sluiting