PFHO sociaal domein (EXTRA) bescherming en opvang

voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal domein (EXTRA) bescherming en opvang

Locatie
Regiokantoor Rivierenzaal
Datum
19 november 2018
Aanvang
16:30
Eindtijd
18:00
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

4. Rondvraag