voor inwoners, met gemeenten

Stuurgroep Fysiek Domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
6 juli 2017
Aanvang
13:00
Eindtijd
14:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Agenda bestuurlijk overleg streekredactie