voor inwoners, met gemeenten

Commissaris van de Koning aanwezig bij Regio Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 7 maart 2019

Pieter Broertjes en Arthur van Dijk

Arthur van Dijk, de nieuwe commissaris van de Koning (CvdK) voor de provincie Noord-Holland, was donderdag 7 maart aanwezig tijdens het gecombineerde overleg van het algemeen bestuur en de portefeuillehouders van Regio Gooi en Vechtstreek. Het bezoek aan het Regiokantoor was het eerste werkbezoek van de commissaris aan onze regio sinds zijn installatie in januari.

Hij werd welkom geheten door Regiovoorzitter Pieter Broertjes.

Ook nam de CvdK de tijd om kennis te maken met de regionale en lokale pers.

Hij gaf aan de samenwerking met de Regio zeer relevant te vinden:

”Daar waar wij kunnen, bouwen wij als provincie graag mee. Ik zie Gooi en Vechtstreek als een sterke regio en ervaar dat er veel speelt. Dan zijn dit soort ontmoetingen, aan het begin van de nieuwe Regionale samenwerkingsagenda, de beste momenten om elkaar te treffen. Ook hebben wij als provincie een rol om die samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen en daarvoor is over en weer vertrouwen nodig”.

Zijn uitlatingen werden door Pieter Broertjes beaamd: “Ik zie het bezoek van de nieuwe CvdK als de markering van een nieuwe periode. We hebben de provincie keihard nodig op de inhoud.”

In het werk van de provincie staat de regio steeds meer centraal. Samen met gemeenten, waterschappen, ondernemers en andere externe partners worden de vraagstukken in de regio benoemd. Er worden afspraken over samenwerking en uitvoering gemaakt. Beleid maken wordt verbonden met beleid uitvoeren. Regionaal werken sluit aan bij de koers van de Omgevingsvisie en past in de geest van de Omgevingswet.

Portefeuillehouders, Regiovoorzitter met de commissaris van de Koning

Meer nieuws

Al het nieuws