voor inwoners, met gemeenten

Rapport Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 1 maart 2018

Het behouden en versterken van het landschap in Gooi en Vechtstreek is een van de speerpunten van de regionale samenwerking. Een gezamenlijke visie op de toekomst van het landschap ontbreekt echter. Het maken van deze visie is daarom onderdeel van het Regionale uitvoeringsprogramma 2017- 2018.

Het landschapsbeeld biedt houvast en perspectief voor een visie op het behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten in ons gebied. Het rapport Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek is daarmee de eerste stap en een belangrijke bouwsteen van de (nog te ontwikkelen) landschapsvisie.

Projectinformatie: toekomstbeeld van het landschap

Meer nieuws

Al het nieuws