voor inwoners, met gemeenten

Supergewone mensen gezocht

Publicatiedatum: 29 oktober 2018

In heel Nederland is een tekort aan pleegouders. Hierdoor is onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. 3500 pleegouders zijn er nodig. In Gooi en Vechtstreek zoeken we zoveel mogelijk pleegouders om deze kinderen een veilig thuis te bieden.
Als pleegouder bied je veiligheid én een tijdelijk thuis.

Opgroeien in een veilige omgeving

Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de eigen ouders wonen. Zo’n kind verdient een kans om in een gezinssituatie te worden opgevangen of op te groeien. We zijn op zoek naar supergewone mensen die tegelijkertijd superspeciaal zijn omdat ze hun hart en hun huis open stellen.

Pleegouders zijn in verschillende soorten en maten want er zijn verschillende vormen: soms voor zeven dagen per week of af en toe een weekend, een vakantie of een aantal dagen of dagdelen in de week.

Structuur, warmte en veiligheid

Rijk of arm, samenwonend of single, hetero of homo; het maakt niet uit. Wat telt is dat een ouder een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. De minimale leeftijd voor een pleegouder is 21 jaar. De werving en selectie van pleegouders wordt gedaan door de pleegzorgaanbieders. Daarnaast is het
van belang dat er een goede match plaatsvindt tussen de ouder en het kind/de jeugdige. Dit wordt ook begeleid door pleegzorgaanbieder. Mensen die zich aanmelden als pleegouder, ondergaan vanzelfsprekend een professionele screening.

Informatiebijeenkomst

Donderdag 29 november vindt van 19.30-21.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in Bussum voor mensen die geïnteresseerd zijn om pleegouder te worden. Er wordt meer informatie gegeven over pleegouderschap. Diverse pleegzorgaanbieders uit de regio zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via pleegoudergv.nl.

Pleegouder worden?

Meer weten over het worden van pleegouder of aanmelden als pleegouder? Ga dan naar pleegoudergv.nl.

Algemene landelijke informatie over pleegzorg, vind je op supergewonemensengezocht.nl en pleegzorg.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws