voor inwoners, met gemeenten

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Locatie
Regiokantoor
Datum
9 mei 2019
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag van 11 april

4. Proces actualisering GR

5. MRA ontwerp agenda 2.0 30%

7. Doelgroepenvervoer

8. Communicatie vanuit de RVE's

9. Ontwikkeling overslagstation GAD Crailo

11. Actualiteiten en de rondvraag