voor inwoners, met gemeenten

Algemeen bestuur (gecombineerd met het dagelijks bestuur)

Locatie
Regiokantoor Rivierenzaal
Datum
18 oktober 2018
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

3. Vaststellen verslag van 13 september

4. Terugkoppeling Regiegroep MRA

Mondelinge terugkoppeling regiegroep MRA van 10 oktober

6. Regionale samenwerkingsagenda

7. Mobiliteit

Mondelinge bespreking van het vervolgproces

9. Overslagstation GAD

• 4 kB

12. Aantrekken geldmiddelen

Separaat toegezonden aan de leden

13. Op de rol:

19 oktober MRA congres in Gooiland  Hilversum 10.00 uur tot 17.30 uur

15 november 11.00 uur Regioambassadeurs in gesprek met AB

22 november Heidemiddag AB

14. Actualiteiten en de rondvraag