voor inwoners, met gemeenten

Dagelijks Bestuur

Locatie
Regiokantoor
Datum
15 november 2018
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:00
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen van de agenda

3. Ontwerp verslag van de AB/DB vergadering van 18 oktober 2018

4. Parafenbesluitenlijst DB van 18 oktober tot 15 november 2018

5. Ontwikkelingen overslagstation Crailoo GAD te Hilversum

6. Ontwerp-begrotingswijzigingen 2019

7. Ontwerp-controleprotocol 2019 e.v.

8. Advies van bezwarencommissie personele aangelegenheden RGV

9. Actualiteiten en de rondvraag