voor inwoners, met gemeenten

De Werkkamer

Locatie
Regiokantoor
Datum
10 mei 2017
Aanvang
12:30
Eindtijd
14:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag

4. Stand van zaken banenafspraak

6. Pitches leden Werkkamer banenafspraak

8. Rondvraag

9. Stand van zaken Participatiewet Gooi en Vechtstreek (tk)

10. Brief Impuls opstellen, beschikbaar maken klantprofielen (tk)

11. Brief Transparantie Klantenbestand (tk)

12. Inspectierapport werk aan de uitvoering (tk)

13. Tienpuntenplan Banenafspraak (tk)