voor inwoners, met gemeenten

Economic Board

Locatie
Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1
Datum
21 september 2017
Aanvang
15:30
Eindtijd
17:00
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Verslag vergadering 20 april 2017

3. Werkgelegenheid in de zorg

4. Opdracht werkgeversdienstverlening 2018 e.v.

5. Presentatie doorontwikkeling toerisme in Gooi en Vechtstreek

6. Startup in Residence

7. Evaluatie Board

8. MIRT

9. Actualiteiten en w.v.t.t.k

10. Rondvraag en sluiting