voor inwoners, met gemeenten

EXTRA Regiopodium

Locatie
Regiokantoor
Datum
22 maart 2019
Aanvang
16:00
Eindtijd
18:00
Voorzitter
Alette Zandbergen (Regioambassadeurs)
Secretaris
Jaap Jan Bakker

Dit extra Regiopodium is op 14 februari door de Regioambassadeurs in voorbereiding genomen en uitgeschreven om raadsleden in vroeg stadium te betrekken bij de concretisering van de speerpunten zoals die tijdens het Regiocongres op 5 februari voor het eerst werden gepresenteerd en uitgewisseld.

De portefeuillehouders hebben op 7 maart een eerste aanzet tot concretisering besproken. De bouwstenen voor de opgaven in de regionale samenwerkingsagenda worden tijdens dit extra regiopodium besproken.

Hieronder treft u aan de uitnodiging met programma. Tevens treft u aan de banners met de speerpunten uit de zienswijzen van de gemeenteraden. De inbreng is samengebracht tot vijf breed gedeelde opgaven.

Om verder focus in de regionale samenwerkingsagenda aan te brengen zijn per opgave tafels ingericht. Een zesde tafel gaat over versterking van de bestuurskracht in de samenwerking bij de gezamenlijke opgaven.

Uitnodiging en programma

In het programma zijn per tafel de hyperlinks opgenomen naar de lopende zaken in regioverband.

De zienswijzen met inbreng speerpunten van de gemeenten

De banners met de zienswijzen per gemeente staan weer opgesteld in de plenaire zaal.

Hieronder de weergave in pdf.

Tafel 1. Regionale omgevingsvisie

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

Tafel 2 Een bereikbaar GenV

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

Tafel 3. Een duurzaam en circulair GenV

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

Tafel 4 Een aantrekkelijk woon-werk klimaat

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

Tafel 5 Versterking sociaal domein

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

Tafel 6 Een (bestuurs)krachtige regio

Hieronder het werkdocument dat als bouwsteen zal dienen voor de RSA.

De vraagstelling aan tafel is opgenomen in de instructie.

Vanuit landelijke onderzoeken BZK is een matrix van raadsinstrumenten in samenwerking bijeengebracht.