voor inwoners, met gemeenten

PFHO fysiek domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
23 november 2016
Aanvang
09:00
Eindtijd
14:00
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Floriade

Presentatie door de heer Herrema (wethouder Almere) en mevrouw De Vries (directeur Floriade BV).

2. Opening en mededelingen

a. Kaderbrief 2018

3. Vaststellen agenda

6. Ideeënschets governance Regio Gooi en Vechtstreek (vertrouwelijk)

7. MIRT (vertrouwelijk)

10. Concept Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017