voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Economie en Innovatie, Cultuur en Recreatie)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
5 juli 2019
Aanvang
09:00
Eindtijd
12:00
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen - Cultuur en Erfgoed, Recreatie en Toerisme

a. Ingekomen brief Stichting Geopark
b. Bijlage: nieuwsbrief 3 – Geopark
c. Bijlage: Wat is een Geopark?

2. Resumé

a. Pfho Mei 2019

3. Erfgoed festival

a. Oplegger
b. Projectplan

4. Cultuur en recreatie (CERT) 2020-2023

a. Oplegger
b. Voorstel
c. Uitvoeringsprogramma
d. Brief samenwerkende musea
e. Behaalde resultaten regioconservator

5. W.v.t.t.k.

6. Rondvraag en sluiting

7. Opening en mededelingen - Economie en Innovatie

8. Presentatie voortgang Regionaal Economische Agenda Utrecht

Presentatie door Nathal van Rijn (kwartiermaker ROM Utrecht) en Hans Huurman (projectleider REA)

9. Brief Economic Board

a. Brief

10. Actualisatie Plabeka

a. Oplegger
b. Actualisatie uitvoeringsstrategie
c. Actualisatie vraagraming
d. Monitor plabeka (deel 1)
e. Monitor plabeka (deel 2 – deelregionaal)
f. Monitor bijlagerapport

11. Rondvraag en sluiting