voor inwoners, met gemeenten

PFHO Sociaal Domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
21 maart 2019
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen Sociaal Domein

2. Vaststellen agenda, resumé 28 februari en conformstukken

3. Regionale samenwerkingsagenda

• 4 kB

4. Rondvraag

5. Opening en mededelingen Gezondheid en Ondersteuning

  • Terugkoppeling netwerk goed en gezond leven
  • Terugkoppeling overleg Tergooi

6. Vaststellen agenda, resumé 28 februari en conformstukken

7. Voorstel Viore

PDF • 761 kB

8. Terugkoppeling Publieke Gezondheid

Mondeling

9. Gesprek Kwintes

10. Rondvraag

11. Opening en mededelingen Jeugd en Onderwijs

12. Vaststellen agenda, resumé 28 februari en conformstukken

13. Programma sessie transformatietafel

14. Informatiebrief jeugdhulp

• 4 kB

15. Rondvraag

16. Opening en mededelingen Participatie, Werk en Inkomen

17. Vaststellen agenda

18. Werken aan Werk

PDF • 1780 kB

19. Rondvraag