PFHO Sociaal Domein

voor inwoners, met gemeenten

PFHO Sociaal Domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
23 mei 2019
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen JEUGD EN ONDERWIJS

2. Vaststellen agenda, resumé 28 februari en conformstukken

3. Rondvraag

4. Opening en mededelingen PARTICIPATIE, WERK EN INKOMEN

5. Vaststellen agenda, resumé 28 februari en conformstukken

6. Richting evaluatie Schoonthuis

7. Stand van Zaken werkgeversdienstverlening

8. Verbinding participatie en economie bij werkgeversdienstverlening

9. Volwasseneneducatie

10. Rondvraag

11. Opening en mededelingen GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING

– Terugkoppeling gesprek Amaris
– Terugkoppeling RSA

12. Vaststellen agenda, resumé 28 februari en conformstukken

13. Eigen Bijdrage Beschermd wonen

14. Netwerk Goed en Gezond Leven: toelichting op nieuwe vorm en de inhoudelijke speerpunten

15. Terugkoppeling Publieke Gezondheid

16. Ondertekening samenwerkingsafspraken Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen

17. Rondvraag