voor inwoners, met gemeenten

Regioambassadeurs

Locatie
Regiokantoor
Datum
1 november 2018
Aanvang
18:00
Eindtijd
19:30
Voorzitter
Nog nader te bepalen
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

cursus aanbod :

Is het een idee dat we deze workshop vanuit de regio aan raden aanbieden? (Bianca)

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/grip-op-regionale-samenwerking-20

Ter verzending naar de collega-raadsleden: (Bianca)

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20181022-verslag-en-fotokrant-mra-congres-2018

Uitnodiging gesprek over WGR legitimiteit/effectiviteit

Maanbericht MRA

2. Vaststellen agenda

3. Vaststelling verslag van 6 september

4. Voorzitterschap

5. Regionale samenwerkingsagenda

Alle relevante documenten verzonden op 2 oktober naar de gemeenten staan op de website van de Regio:

https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/samenwerking/

 

7. Voorbereiding Regiopodium van 26 november

Aangemeld zijn drie actuele tafels:

 

  • Wonen: de voorbereiding op de herziening van de model huisvestingsverordening
  • Onderwijs/Jeugd (verblijf)
  • Regionale energie en klimaat strategie

 

Voorgesteld wordt om het Regiopodium op 17 december om twee redenen te annuleren:

  1. Berichten komen bij mij binnen dat deze week vlak voor Kerst overvol is met kerstvieringen en -uitvoeringen.
  2. De andere reden is dat deze datum te dicht is gepland op het Regiopodium van 26 november.

8. Planning en programmering 2019

Regiocongres 2019:

Na veel zoeken naar een nog beschikbare en een geschikte congreslocatie voor ca. 250 deelnemers  en na het vergelijken van de raadsvergaderschema’s  is als enige nog beschikbare datum en enige geschikte locatie gevonden en vastgelegd:

5 februari in het Singer te Laren (Inloop vanaf 17.30 uur).

PLANNING 2019:

REGIOPODIA

Data Regiopodia 2019 (wisselend op de maandag v.a. 20.00 en de vrijdag v.a. 16.00 )

vrijdag 26 april  ( o.a. P&C stukken en route)

maandag 13 mei (o.a. Amendementenavond RSA/afstemming zienswijzen in de P&C)

vrijdag 21 juni

maandag 23 september

vrijdag 1 november

 

WERKGROEP REGIOAMBASSADEURS

Data overleg werkgroep Regioambassadeurs 2019 (18.00 – 19.30 uur )

Donderdag 10 januari

Donderdag 14 februari

Donderdag  4 april

Maandag 13 mei (voorbereiding amendementen)

Donderdag 13 juni

Donderdag 5 september

Donderdag 3 oktober

 

PDF • 88 kB

9. Rondvraag en signaleringsronde langs de velden