voor inwoners, met gemeenten

Regioambassadeurs

Locatie
Regiokantoor
Datum
1 november 2018
Aanvang
18:00
Eindtijd
19:30
Voorzitter
Nog nader te bepalen
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststelling verslag van 6 september

4. Voorzitterschap

5. Regionale samenwerkingsagenda

7. Voorbereiding gesprek met het algemeen bestuur op 15 november

8. Voorbereidng Regiopodium van 26 november en 17 december

9. Planning en programmering

10 Rondvraag en signaleringsronde langs de velden