voor inwoners, met gemeenten

Voortgangrapportages

Over de voortgang van de Regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 is gerapporteerd over de voortgang:
Voortgangsrapportage RSA 2017
Voortgangsrapportage RSA 2018

Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode stellen de gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren de regionale samenwerkingsagenda op. De agenda beschrijft de strategische opgaven en speerpunten van samenwerking tussen gemeenten en met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Gooi en Vechtstreek. Sommige dingen moet je gewoon doen: voor inwoners, met elkaar.

Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022

De regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 komt stapsgewijs tot stand.
Stap 1 Regiobestuur verzoekt gemeenteraden zienswijze uit te brengen (Verzoek tot zienswijzen)
Stap 2 Gemeenteraden geven hun zienswijze op speerpunten 2019 – 2022 (Zienswijzen gemeenteraden)
Stap 3 Regiobestuur en gemeenteraden duiden de zienswijzen op het Regiocongres (Presentaties Regiocongres)
Stap 4 Gemeenteraden werken aan thematafels speerpunten uit op het Regiopodium (Uitwerking speerpunten)
Stap 5 Regiobestuur geeft samenwerkingsagenda vrij voor vaststelling (Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022)
Stap 6 Gemeenteraden stellen de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 vast (12 juli 2019)

Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022

Vastgestelde amendementen - raadsbesluiten | 
PDF • 210.51 KB
PDF • 700.34 KB
PDF • 3.13 MB

Uitvoeringsprogramma

De colleges vertalen ​de samenwerkingsagenda elke twee jaar naar een praktisch uitvoeringsprogramma. Wij begeleiden de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bevat concrete projecten die wij samen met de gemeenten uitvoeren en financieren.

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018

Kijk in het linkermenu voor de programma’s, de opgaven en de projecten die samen met de gemeenten worden uitgevoerd.

Contact

Hans Uneken
Strategisch manager
RVE Sturing

(035) 692 62 22
(06) 22 73 75 44
h.uneken@regiogv.nl