voor inwoners, met gemeenten
© Visit Gooi & Vecht – Gooi & Vecht in VR

Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode stellen de gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren de regionale samenwerkingsagenda op. De agenda beschrijft de strategische opgaven en speerpunten van samenwerking tussen gemeenten en met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Gooi en Vechtstreek. Sommige dingen moet je gewoon doen: voor inwoners, met elkaar.

Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022

Er zijn vijf speerpunten voor de regionale samenwerkingsagenda 2019-2022

Speerpunten regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022
  1. Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek
  2. Een duurzaam Gooi en Vechtstreek
  3. Een aantrekkelijk woon-werk klimaat
  4. Versterking sociaal domein
  5. Regionale omgevingsvisie 2040

Proces regionale samenwerkingsagenda 2019-2022

De regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 is stapsgewijs tot stand gekomen.
Stap 1 Regiobestuur verzoekt gemeenteraden zienswijze uit te brengen (Verzoek tot zienswijzen)
Stap 2 Gemeenteraden geven hun zienswijze op speerpunten 2019 – 2022 (Zienswijzen gemeenteraden)
Stap 3 Regiobestuur en gemeenteraden duiden de zienswijzen op het Regiocongres (Presentaties Regiocongres)
Stap 4 Gemeenteraden werken aan thematafels speerpunten uit op het Regiopodium (Uitwerking speerpunten)
Stap 5 Regiobestuur geeft samenwerkingsagenda vrij voor vaststelling (Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022)
Stap 6 Gemeenteraden stellen de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 vast (12 juli 2019)

Vastgestelde amendementen - raadsbesluiten | 
PDF • 210.51 KB
PDF • 700.34 KB
PDF • 3.13 MB

Contact

Hans Uneken
Strategisch manager
RVE Sturing

(035) 692 62 22
(06) 22 73 75 44
h.uneken@regiogv.nl