voor inwoners, met gemeenten

De Werkkamer is een bestuurlijk overleg (een netwerk) waarin gemeenten, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, het onderwijs en UWV afspraken maken over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Hierover hebben het Rijk en sociale partners een speciale afspraak over gemaakt: de banenafspraak. Met de banenafspraak hebben het Rijk en sociale partners afgesproken dat er tot en met 2025 landelijk 125.000 banen moeten worden gecreëerd. Voor de regio Gooi en Vechtstreek betekent dit 1462 banen tot en met 2025.

De Werkkamer stuurt aan op de realisatie van de banenafspraak en bewaakt de voortgang. Hierover hebben de leden van de Werkkamer afspraken gemaakt binnen het convenant ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’. In dit convenant staat per deelnemende partij concreet uitgewerkt welke bijdrage er geleverd wordt en wat er van de partij verwacht mag worden.

Voor meer informatie over de banenafspraak en de Werkkamer, zie: https://www.youtube.com/watch?v=i6qaZYEa9tk.