voor inwoners, met gemeenten

Het netwerk goed en gezond leven bestaat uit zorg en welzijn organisaties uit de 0e, 1e, 2e lijn en gemeenten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Deze partners hebben met het netwerk de volgende doelen

  • Verbeteren en vernieuwen van zorg en ondersteuning door samenwerking.
  • Aanjagen van initiatieven.
  • Samenwerking in en tussen het sociaal/medisch domein door kennisdelen.
  • ICT samenwerking.
  • Het faciliteren van zorg en welzijn professionals in de samenwerking door een digitaal (netwerk)dossier.
  • Financieringsvraagstukken en grensvlak vraagstukken tussen wetten oplossen.
  • Versterken en verspreiden van het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl