Dialoogtafels taaltrajecten met perspectief op werk

Dinsdag 26 oktober van 19.00-20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

voor inwoners, met gemeenten

In september 2021 lopen de taaltrajecten perspectief op werk precies een jaar en vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek / Samenkracht willen we graag de ervaringen van deelnemers tot nu toe ophalen. Daarom organiseren we dialoogtafels waarbij de ervaringen van de deelnemers aan de taaltrajecten perspectief op werk centraal staan en als uitganspunt dienen voor de dialoog.

Doel

Het doel van de bijeenkomst is om te leren van de ervaringen van de deelnemers. Wat werkt wel en wat niet, wat is er nodig om bij te sturen en wat kan voortgezet worden? Hier kunnen we achter komen door met de deelnemers in gesprek te gaan. We nodigen deelnemers uit die al een traject doorlopen hebben, al dan niet met succes. Een deelnemer  die op weg is en een deelnemer die net gestart is. Op deze manier wordt vanuit verschillend perspectief gekeken naar een situatie.

Bestuurders, beleidsadviseurs en taalaanbieders krijgen op deze manier de gelegenheid om direct met deelnemers in gesprek te gaan.

Binnenkort

Woensdag 14 september van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Dinsdag 8 november van 15.00-16.30 uur

Klankbordgroep Herstel

  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
  • Samenkracht!
Woensdag 30 november van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!