Diverse e-learnings over beperkingen die kunnen leiden tot verward gedrag (1.NAH, 2. LVB, 3. ASS)

Te volgen op een zelf te bepalen moment vóór 30 september 2020

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten

Keuze voor één of meerdere van de volgende modules: (1) niet aangeboren hersenletsel (NAH), (2) licht verstandelijke beperking (LVB) of (3) autisme spectrum stoornis (ASS).

Toelichting

Verward of onbegrepen gedrag kan voortkomen uit een beperking, zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking (LVB) en Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze basis e-learnings richten zich op het vergroten van kennis over één van deze beperkingen.

Na afloop van deze e-learnings

 • Heb je basiskennis over niet aangeboren hersenletsel, licht verstandelijke beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis.
 • Weet je hoe je deze aandoening(en) kunt herkennen en hoe je als professional of vrijwilliger ondersteuning kunt bieden.

Voor wie?
De basis e-learnings zijn vooral geschikt voor consulenten/beleidsmedewerkers sociaal domein, wijkteam medewerkers, welzijnsmedewerkers. Heb je ruime ervaring op het gebied van NAH, LVB, en/of ASS, dan zijn de e-learnings minder geschikt.

Aanbieder
De e-learnings zijn ontwikkeld door de MEE academie. Deze academie richt zich op het versterken van organisaties en professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met een beperking.

Accreditatie
Deze e-learnings zijn niet geaccrediteerd.

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag
Deze e-learnings zijn onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

Je kunt kiezen uit één of meerdere van de volgende modules. Klik op de linkjes voor meer informatie per module:

Let op! Aanmelden via het Regionaal Leerhuis en niet via de MEE-website.

De tijdsinvestering per module bedraagt circa 2 uur.

Na aanmelding ontvang je binnen een week een gratis voucher, waarmee je de e-learning(s) kunt volgen. Deze voucher is geldig tot 30 september 2020.

Direct aanmelden

Binnenkort
Maandag 7 september en maandag 5 oktober van 13.00 - 17.00 uur Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 14 september en maandag 28 september 2020 van 09.00 - 17.00 uur Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)
 • Maandag 14 september: Koninklijke Visio (Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen Maandag 28 september: Regio Gooi en Vechtstreek (Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 21 september en maandag 28 september van 14.00-16.00 uur Geaccrediteerde e-training actuele ontwikkelingen GGZ: wat speelt er in de GGZ tot 2021?
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
 • Café Aaltje, Herengracht 33, Weesp
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 16 november van 14.00-17.00 uur Veilig Thuis – What’s in it for you?
 • Wordt nog bekend gemaakt
 • Regionaal Leerhuis