Geaccrediteerde e-training actuele ontwikkelingen GGZ: wat speelt er in de GGZ tot 2021?

Maandag 21 september en maandag 28 september van 14.00-16.00 uur

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Er verandert veel in de geestelijke gezondheidszorg, dat heeft grote consequenties voor gemeenten. In deze training komen de ontwikkelingen in de GGZ tot 2021 aan bod.

Na afloop van deze cursus

 • Heb je een overzicht van actuele en aanstaande ontwikkelingen.
 • Weet je hoe deze ontwikkelingen onderling samenhangen.
 • Weet je wat je als gemeente nu en straks moet organiseren.
 • Heb je concrete tools om direct en op tijd aan de slag te gaan.

Voor wie?
Deze training is primair bedoeld voor consulenten sociaal domein en medewerkers van wijkteams. Beleid, management, gemeenteraad en wethouders kunnen de training ook volgen.

Aanbieder
De e-training wordt aangeboden door de Academie Sociaal Domein van jb Lorenz, een expertbureau dat zich richt op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden in en rond het sociaal domein.

Accreditatie
Accreditatie (SKJ, Registerplein) is aangevraagd (3-4 punten).

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag
Deze cursus is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

De e-training duurt in totaal 4 uur en vindt online plaats op maandagmiddag 21 september en 28 september van 14.00-16.00. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma Teams. Hiervoor ontvang je een week voor aanvang een link (deelnemen kan zonder Teams account).

Direct aanmelden

Binnenkort
Maandag 7 september en maandag 5 oktober van 13.00 - 17.00 uur Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 14 september en maandag 28 september 2020 van 09.00 - 17.00 uur Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)
 • Maandag 14 september: Koninklijke Visio (Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen Maandag 28 september: Regio Gooi en Vechtstreek (Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Te volgen op een zelf te bepalen moment vóór 30 september 2020 Diverse e-learnings over beperkingen die kunnen leiden tot verward gedrag (1.NAH, 2. LVB, 3. ASS)
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
 • Café Aaltje, Herengracht 33, Weesp
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 16 november van 14.00-17.00 uur Veilig Thuis – What’s in it for you?
 • Wordt nog bekend gemaakt
 • Regionaal Leerhuis