Geaccrediteerde online training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

E-learning: op eigen moment vóór 17 juni 2021 Online training: 17 juni 2021 van 15.00-16.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Een variant op deze training wordt georganiseerd over gebruik bij volwassenen/ouderen. Klik hier voor meer informatie.

Toelichting

De GGD en Jellinek krijgen regelmatig vragen van gemeenten, jongerenwerkers en andere professionals over gebruik van genotmiddelen door jongeren. Hoe zit het met genotmiddelengebruik in onze regio, wat zijn actuele trends en ontwikkelingen en wanneer moet je je zorgen maken?

In deze geaccrediteerde training verdiep je je in de actuele ontwikkelingen rondom dit thema en leer hoe je genotmiddelengebruik kunt signaleren, bespreekbaar kunt maken en wanneer welke hulp geboden kan worden.

Aanbieder

De training wordt, in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door Jellinek Preventie.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die regelmatig in contact komen met jongeren die middelen gebruiken. Bijvoorbeeld (loket)medewerkers sociaal domein, openbare orde en veiligheid en medewerkers van wijkteams. Ook  jongerenwerkers en politiemedewerkers kunnen deelnemen aan de training.

Accreditatie

SKJ, Registerplein, ABAN, LV POH GGZ, NAPA, NVBMH: 3 punten

Programma

De cursus bestaat uit een e-learning en een online training.

 • De e-learning duurt 2 uur en volgen deelnemers op hun eigen tijd voorafgaand aan de online training. Tijdens de e-learning krijg je achtergrondinformatie en leer je hoe je kunt handelen als je te maken krijgt met middelengebruik en
 • De online training wordt gegeven via het programma Zoom op 17 juni van 15.00-16.30 uur. Tijdens deze training komen de volgende thema’s aan bod:
  • Trends in middelengebruik onder jongeren
  • Hoe herken je de signalen?
  • Verwijsmogelijkheden en ondersteuning
  • Oefenen: hoe maak je riskant middelengebruik bespreekbaar?

NB.

 • Alleen na het volgen van de e-learning kunt u deelnemen aan de online training.
 • De online training dienen deelnemers te volgen op een laptop/desktop of tablet die beschikt over een microfoon en camera.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis