Geaccrediteerde online trainingen traumasensitief werken bij huiselijk geweld

Diverse data in 2021

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Praten over onveiligheid, huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling is geen vanzelfsprekendheid en zeker niet gemakkelijk. De schaamte en het schuldgevoel die het voor betrokkenen lastig maken om erover te durven praten, veroorzaken ook onzekerheid bij de professional. De impact van geweld is enorm en kan leiden tot trauma- gerelateerde klachten. Trauma- sensitiviteit leidt ertoe dat slachtoffers zich gehoord en begrepen voelen en dat er verwijzing plaatsvindt als dat nodig is.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor jeugdartsen of – verpleegkundigen, gemeente consulenten (WMO/Jeugd), POH-GGZ en jeugdhulpverleners uit de Regio Gooi en Vechtstreek.

Trainers

De trainers zijn beide werkzaam bij PI-Research.

Imke Wojakowski: Imke leidt zorgprofessionals op in competentie gericht werken (CGW) en traumasensitief werken. Ze heeft o.a. ervaring met arts-patiënt communicatie, gesprekstechniek voor  psychologen en motiverende gespreksvoering.

Sharon Kruisdijk – Hené: Sharon is al ruim 25 jaar werkzaam als leerlingbegeleider, onderwijsadviseur, trainer van schoolteams en wijkteams. Ze heeft o.a. ervaring met traumasensitief lesgeven en met de systemische benadering van ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.

Accreditatie

Voor deze training wordt een accreditatie aangevraagd voor diverse beroepsgroepen.

Programma

De training bestaat uit twee bijeenkomsten. Deze zijn gericht op het vergroten van de kennis over trauma en op het verstevigen van de al aanwezige vaardigheden op het gebied van traumasensitief werken en technieken om effectief met betrokken cliënten in gesprek te gaan.

Aan de hand van opdrachten zal jij er achter komen wat je al traumasensitief aanpakt en waar jij je nog verder in kunt ontwikkelen.

De eerste bijeenkomst wordt jouw kennis versterkt over trauma vanuit ontwikkelingspsychologisch- en systeemtheoretisch perspectief en het herkennen van signalen en onderbouwen van vermoedens. Ook gespreksvaardigheden komen aan bod zoals; waar dien je rekening mee te houden in complexe gesprekken en hoe kan je informatie uitvragen zonder het vertrouwen te schaden/ het trauma te vergroten of het verhaal te beïnvloeden?

De tweede bijeenkomst is een verdieping waarin gespreksvaardigheden met specifieke slachtoffergroepen (mensen uit andere culturen, met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis en de verschillen tussen jonge kinderen en pubers) centraal staan.

Tussen de eerste en tweede bijeenkomst doe je een praktijkopdracht.

Data

Er zijn 7 sessies in 2021 (met maximaal 15 deelnemers per training):

Training 1 (voor deze training kunt u zich niet meer inschrijven!)

woensdag 28 april van 13:00-16:00 uur en
woensdag 19 mei van 13:00-16:00 uur

Training 2 (voor deze training kunt u zich niet meer inschrijven!)

donderdag 20 mei van 13:00-16:00 uur en
donderdag 3 juni van13:00-16:00 uur

Training 3 (voor deze training is het maximum aantal deelnemers reeds bereikt!)

vrijdag 28 mei van 09:00-12:00 uur en
vrijdag 18 juni van 09:00-12:00 uur

Training 4 (voor deze training is het maximum aantal deelnemers reeds bereikt!)

dinsdag 8 juni van 13:00-16:00 uur en
dinsdag 29 juni van 13:00-16:00 uur

Training 5 (voor deze training kunt u zich niet meer inschrijven!)

maandag 6 september van 09:00-12:00 uur en
maandag 27 september van 09:00-12:00 uur

Training 6

dinsdag 14 september van 13:00-16:00 uur en
dinsdag 5 oktober van 13:00-16:00 uur

Training 7

maandag 6 december van 09:00-12:00 uur en
maandag 20 december  van 09:00-12:00 uur

Voorwaarde voor deelname is dat je de training meldcode gevolgd dient te hebben.

Direct aanmelden

Onderstaande gegevens gebruikt het regionaal leerhuis, of de extern ingehuurde trainer, om contact met u te kunnen opnemen over de training. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, worden de beschikbare plekken evenredig verdeeld over de verschillende gemeenten/organisaties.
Binnenkort
Diverse data in februari en maart 2022 Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding
  • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
  • Regionaal Leerhuis
Woensdag 2 maart van 9.00-13.00 uur Training Gendersensitief Hulpverlenen
  • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
  • Regionaal Leerhuis