Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur

voor inwoners, met gemeenten
Toelichting

Na een scheiding kan een situatie ontstaan waarbij de uitvoering van de zorgregeling moeizaam verloopt. Het kind of de ouder kan aangeven dat het kind niet graag, of in het geheel niet meer, naar de andere ouder wil. En ouders kunnen juridische procedures starten over de zorgregeling en/of gezag. Dit heet ook wel complexe omgangsproblematiek. Het doel van deze nascholing is om u als professional adequate handvatten te bieden om uw cliënten te ondersteunen bij casuïstiek waar de uitvoering (of totstandkoming) van de zorgregeling tot problemen leidt. De problematiek kan heel complex zijn; zo kunnen ouders of kinderen bijvoorbeeld aangeven dat er een gegronde reden is (als mishandeling) of juist dat er sprake is van een loyaliteitsprobleem of ouderonthechting (ook wel ouderverstoting, of oudervervreemding genoemd).

Programma

In de basistraining B2 wordt verdere verdieping geboden in het herkennen van de signalen, in het leren herkennen van de motieven van ouders en het werken met overdracht en tegenoverdracht. Daarnaast wordt ingegaan op de meest recente kennis over gehechtheid en over hoe we in Nederland nadenken over complexe omgangsproblematiek en over hoe te handelen daarin. Deze training betreft met name kennisoverdracht (voor bespreking van de eigen casuïstiek is een verdiepingstraining ontwikkeld).

Datum en tijd

De training vindt plaats op donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert 5 opleidingspunten op.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Extra informatie

Deze training is alleen geschikt voor deelnemers die al eerder de B1 training hebben gevolgd. Het is mogelijk om voorafgaand aan deze training, op dezelfde dag, de B1 training te volgen. Hiervoor dien je je apart op te geven, klik hier voor meer informatie en aanmelden. Voor deelnemers aan beide trainingen wordt voor een lunch gezorgd.
Na het volgen van beide trainingen (B1 en B2) ontvangt iedere deelnemer een uniek boek met actuele wetenschappelijke en juridische onderbouwing en praktijkvoorbeelden. Indien beide trainingen worden gevolgd, kan er NIP/NVO accreditatie worden aangevraagd.

Binnenkort

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis