Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

In het algemeen kan cognitieve achteruitgang tijdelijk of permanent van aard zijn. Cognitieve functies zoals geheugen, concentratie, planning en organisatie, en taal kunnen door normale verouderingsproces of hersenaandoeningen achteruitgaan. Als er sprake is van een beschadiging van onze hersencellen kan dit direct invloed hebben op ons gedrag, het denken en voelen.

Er zijn verschillende vormen van dementie, die allen een behoorlijke impact kunnen hebben op de levenskwaliteit van de steeds ouder wordende populatie. Factoren als cultuur, taalbarrière, analfabetisme en opleidingsniveau kunnen de diagnostiek en behandeling bemoeilijken. Dit vraagt om een cultuursensitieve werkwijze.

Welke cognitieve stoornissen zijn er bij ouderen? Hoe maken we onderscheid tussen psychiatrische stoornis en dementie? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en ernst van de neuropsychologische problemen bij ouderen? Al deze en vele andere vragen zullen aan bod komen tijdens deze module.

Programma

Deelnemers zijn in staat verward gedrag te signaleren, hebben kennis van mogelijke oorzaken van tijdelijke en blijvende verwarring, kunnen adequaat verwijzen, zijn bekend met delirante symptomen, lichamelijke aspecten en degeneratieve aspecten en hebben handvaten ontvangen om adequaat regie te voeren.

Accreditatie 

Accreditatiepunten via het Registerplein: 5,5.

Wanneer

De training vindt plaats op dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur op het Regiokantoor in Bussum.

Voor wie

Professionals die te maken hebben met mensen met psychosociale en psychische problemen en – dreigend –verward gedrag. Bijvoorbeeld medewerkers in het sociaal domein, voorliggend veld, POH-GGZ, politie, maatschappelijke opvang, Veilig Thuis en overige ketenpartners in zorg voor mensen met verward gedrag.

Binnenkort

Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 14 juni van 14.30-16.30 uur

Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 1 en 8 november van 9.00-16.45 uur

Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 6 november van 9.00-17.00 uur, voor een lunch wordt gezorgd

Training Intercultureel werken

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 13 november van 9.00-17.00 uur, voor een lunch wordt gezorgd

Training Intercultureel werken

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis