Klankbordgroep Herstel

Dinsdag 8 november van 15.00-16.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Op 8 november 2022 komt de klankbordgroep Herstel weer bijeen. Deze klankbordgroep komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. De deelnemers hebben ervaringskennis op het gebied van ‘Bescherming en Opvang’ en denken mee over verschillende projecten en beleidsontwikkelingen op dit gebied.

Bescherming en Opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dit maakt onderdeel uit van het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang Herstel de verbinding 2022 – 2025. De bijdrage van de deelnemers wordt gebruikt om de uitwerking en of uitvoering van projecten en beleid te verdiepen met ervaringen, tips en adviezen.