Klankbordgroep Herstel

Dinsdag 5 juli van 15.00-16.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Op 5 juli 2022 komt de klankbordgroep Herstel weer bijeen. Deze klankbordgroep komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. De deelnemers hebben ervaringskennis op het gebied van ‘Bescherming en Opvang’ en denken mee over verschillende projecten en beleidsontwikkelingen op dit gebied.

Bescherming en Opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dit maakt onderdeel uit van het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang Herstel de verbinding 2022 – 2025. De bijdrage van de deelnemers wordt gebruikt om de uitwerking en of uitvoering van projecten en beleid te verdiepen met ervaringen, tips en adviezen.

Binnenkort

Woensdag 14 september van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Dinsdag 8 november van 15.00-16.30 uur

Klankbordgroep Herstel

  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
  • Samenkracht!
Woensdag 30 november van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!