Klankbordgroep jeugdzorg en verblijf (jongeren)

Woensdag 16 februari van 19.00-20.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

De Regio Gooi en Vechtstreek wil aan de slag met de ambitie dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. We willen dat uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen wordt en dat, als het toch nodig is, het zo kort mogelijk duurt en de kwaliteit van voorzieningen goed is. Om daarover mee te denken zoeken we ouders en jongeren die ervaring hebben met jeugdzorg en (dreigende) uithuisplaatsingen. Mensen die hun ervaring willen delen en ideeën hebben over hoe het beter kan. We organiseren 4 keer per jaar een klankbordgroep voor ouders en jongeren waarin zij actief betrokken worden bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. Dit doen we vanuit Samenkracht en hoewel het om vrijwillige deelname gaat ontvangen deelnemers een vergoeding van €15,- per keer.

Ben jij of ken jij ouders of jongeren die met ons willen meedenken? Meld hen dan via samenkracht@regiogv.nl
Wij bellen eerst om kennis te maken.

Binnenkort
Woensdag 2 maart van 19.00-20.30 uur Klankbordgroep jeugdzorg en verblijf (ouders)
  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Woensdag 2 maart van 20.00-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Woensdag 18 mei van 20.00-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Woensdag 14 september van 20.00-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Woensdag 30 november van 20.00-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!