Klankbordgroep jeugdzorg en verblijf (ouders)

Maandag 25 oktober van 10.30-12.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

De Regio Gooi en Vechtstreek wil aan de slag met de ambitie dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. We willen dat uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen wordt en dat, als het toch nodig is, het zo kort mogelijk duurt en de kwaliteit van voorzieningen goed is. Om daarover mee te denken zoeken we ouders en jongeren die ervaring hebben met jeugdzorg en (dreigende) uithuisplaatsingen. Mensen die hun ervaring willen delen en ideeën hebben over hoe het beter kan. We organiseren 4 keer per jaar een klankbordgroep voor ouders en jongeren waarin zij actief betrokken worden bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. Dit doen we vanuit Samenkracht en hoewel het om vrijwillige deelname gaat ontvangen deelnemers een vergoeding van €15,- per keer.

Ben jij of ken jij ouders of jongeren die met ons willen meedenken? Meld hen dan via samenkracht@regiogv.nl
Wij bellen eerst om kennis te maken.

Binnenkort

Woensdag 14 september van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Dinsdag 8 november van 15.00-16.30 uur

Klankbordgroep Herstel

  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
  • Samenkracht!
Woensdag 30 november van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!