Pleegoudercafé

31 maart 2021 van 18.00-20.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur

voor inwoners, met gemeenten

Het Pleegoudercafé is er voor alle pleegouders in de Gooi en Vechtstreek. Het staat in het teken van ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Het thema van dit Pleegoudercafé is: Hechting en trauma.

Een pittig thema, waarover het Leger des Heils een inhoudelijke presentatie met nuttige tips zal geven. Er zal veel ruimte zijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen en kennis te maken. Heel belangrijk, want als pleegouders elkaar ontmoeten, is het vaak een feest van herkenning.

Er zal genoeg ruimte zijn om met 1,5e meter afstand van elkaar toch een goed gesprek te kunnen voeren.

Alle pleegouders uit Gooi en Vechtstreek zijn welkom bij het Pleegoudercafé.

Aanmelden? Graag!

Dat kan tot en met 18 maart 2021 via samenkracht@regiogv.nl

Binnenkort

Woensdag 14 september van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Dinsdag 8 november van 15.00-16.30 uur

Klankbordgroep Herstel

  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
  • Samenkracht!
Woensdag 30 november van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!