Spiegelbijeenkomst Jeugdbeschermingsketen

Donderdag 14 oktober van 19.00-20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek wil graag ervaringen ophalen van ouders die te maken hebben gehad met instantie(s) binnen de Jeugdbeschermingsketen zoals Veilig Thuis, een Gecertificeerde Instelling of de Raad van de Kinderbescherming, dit n.a.v. van het actieplan verbetering feitenonderzoek opgesteld door de volgende organisaties:

 • Jeugdzorg Nederland (JN) namens de Gecertificeerde Instellingen (GI)
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Landelijk Netwerk Veilig Thuis namens Veilig Thuis (VT)
 • LOC Zeggenschap in zorg
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Belangrijke thema’s binnen het Actieplan Feitenonderzoek zijn: zorgvuldigheid in informatieverzameling, respectvolle bejegening en rapportage. Via deze link meer info over het actieplan: https://voordejeugd.nl/actieplan-verbetering-feitenonderzoek/

We willen inwoners betrekken bij de diverse onderwerpen binnen bovengenoemd actieplan omdat het belangrijk is wat zij hebben ervaren en welke feedback ze hebben.  Bij deze spiegelbijeenkomst zal het onderwerp respectvolle bejegening besproken worden.

Binnenkort

Woensdag 14 september van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

 • Nog niet bekend
 • Samenkracht!
Dinsdag 8 november van 15.00-16.30 uur

Klankbordgroep Herstel

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Samenkracht!
Woensdag 30 november van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

 • Nog niet bekend
 • Samenkracht!