Spiegelbijeenkomst uithuisplaatsing in vrijwillig kader naar residentiële instelling

Dinsdag 23 maart van 19.00-20.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek wil graag ervaringen ophalen van ouders die te maken hebben gehad met uithuisplaatsing in vrijwilliger kader naar een residentiële instelling. Het is landelijk en ook regionaal beleid om uithuisplaatsingen zoveel mogelijk terug te dringen. Het is daarom voor gemeenten en aanbieders van zorg belangrijk om te weten hoe ouders de hulp ervaren en welke feedback zij hebben.

 Wat is een spiegelbijeenkomst?

Een spiegelbijeenkomst is een groepsgesprek met 8-10 inwoners. Zij worden door een professionele gespreksleider bevraagd over hun ervaringen en feedback. Het doel is om gemeenten, aanbieders en andere betrokken organisaties de ervaringen van ouders te laten horen en samen te kijken naar wat er goed ging en wat er beter had gekund.

Normaliter zitten de spiegelbijeenkomst, achter de halve cirkel van deelnemers, de toehoorders (ambtenaren, bestuurders, raadsleden en professionals uit het veld). I.v.m. de coronamaatregelen is nu het uitgangspunt dat de toehooders digitaal aanwezig zijn en dat het gesprek met de deelnemers fysiek plaatsvindt

Binnenkort

Woensdag 14 september van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!
Dinsdag 8 november van 15.00-16.30 uur

Klankbordgroep Herstel

  • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
  • Samenkracht!
Woensdag 30 november van 20.00-21.30 uur

Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

  • Nog niet bekend
  • Samenkracht!