Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Toelichting

Als SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker heeft u te maken met de beroepscode en het beroepsregister in het kader van de professionalisering Jeugdzorg. In deze training staan beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht centraal en wordt geoefend met het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in het werk. Samen met andere deelnemers reflecteert u op het eigen aandeel in situaties waar er sprake is van schurende waarden en er niet een eenduidige keuze voor uw handelen te maken is. U trekt daaruit lering voor toekomstig handelen. U leert positie in te nemen, te plannen en organiseren en vergroot uw vakmanschap.

Na de training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht:

 • Heeft u kennis over de beroepsethiek, de beroepscode voor de jeugdzorgwerker, de richtlijnen en de werking van tuchtrecht. En kunt u deze kennis toepassen op lastige dilemma’s in de praktijk en kan keuzes hierin verantwoorden;
 • Heeft u voldoende kennis verworven en overzicht op de bedoelingen en consequenties van de professionalisering van de Jeugdzorg;
 • Bent u in staat deze bedoelingen te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen praktijk;
 • Heeft u kennis, vaardigheden en ervaring opgedaan over/met morele oordeelsvorming (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode) aan de hand van het stappenplan;
 • Kent u en bent u zich bewust van verschillende morele vraagstukken.
Programma

De training bestaat uit verschillende onderdelen:

 • E-learning (ca. 4 uur) waarin u kennis maakt met de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht in de jeugdzorg. U leert wat het belang is van de beroepscode en hoe het tuchtrecht werkt. Door middel van oefeningen test u of u de stof beheerst. De module wordt afgesloten met een toets; deze levert een apart certificaat op en 7 registerpunten.
 • Training van 2 dagdelen (ieder 3,5 uur) en het maken van een verwerkingsopdracht. U ontvangt hiervoor een certificaat dat 6,6 registerpunten bij het SKJ oplevert.
Datum en tijd

De training vindt plaats op maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Accreditatie

Het certificaat voor de training levert 6,6 registerpunten op bij het SKJ.
De e-learning levert een apart certificaat op en 7 registerpunten.

Binnenkort

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Omgaan met verward (onbegrepen) gedrag

Donderdag 21 november 2024 van 09.30-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis