Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Toelichting

In het kader van professionalisering jeugdzorg is er een beroepscode en beroepsregister ingevoerd voor o.a. uitvoerend jeugdzorgwerkers. Het volgen van de training Beroepscode is verplicht voor herregistratie. De training bestaat uit een basisdagdeel en een verdiepingsdagdeel en wordt voorafgegaan door e-learning. Alle onderdelen samen, inclusief opdrachten en toets, leiden tot het certificaat Beroepscode Richtlijnen en Tuchtrecht.

Programma

E-learning ( circa 4 uur):
• Je maakt kennis met de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht in de Jeugdzorg. Je leert wat het belang is van de beroepscode en hoe het tuchtrecht werkt. Door middel van oefeningen test je of je de stof beheerst. De module dient afgesloten te worden met een toets;

Let op: Het behalen van het certificaat voor de e-learning is voorwaarde voor deelname aan de groepstraining.

Training dagdeel 1
• Aanleiding: maatschappelijk / politiek doel van professionalisering
• Beroepsregistratie: vakbekwame professionals die blijvend investeren in vakmanschap
• Beroepscode: beroepsethische standaarden
• Professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk
• Tuchtrecht: doel, procedure en maatregelen
• Het herkennen en analyseren van morele/ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk

Training dagdeel 2
• Richtlijnen: vakinhoudelijke standaarden
• ABC-toets
• Morele oordeelsvorming aan de hand van het Stappenplan, mede aan de hand van een casus uit de eigen werkpraktijk.

Datum en tijd

De training vindt plaats op dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Accreditatie

Het certificaat voor de training levert 8,7 registerpunten op bij het SKJ.
De e-learning levert een apart certificaat op en 6,6 registerpunten.

Binnenkort

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis