Training bevorderen mentaal welzijn van jongeren

Woensdag 5 juni 2024 van 09.30-12.30 uur

voor inwoners, met gemeenten
Speciale training voor jeugdprofessionals in de Week van de Mentale Gezondheid
Toelichting

Het is geen geheim dat het over het algemeen niet goed gaat met de mentale gezondheid van jongeren. Wat kun je als jeugdprofessional concreet doen om jongeren met mentale klachten te helpen?

Bij mentale gezondheid denken we soms aan alles wat niet goed kan gaan: bijvoorbeeld depressie, angst, of verslaving. Terwijl (mentale) gezondheid eigenlijk juist gaat over goed in je vel zitten en veerkrachtig zijn. Maar hoe versterk je die veerkracht? Tijdens de training staan we daarom vooral stil bij de invloed van emotionele intelligentie op mentaal welbevinden. Zo kijken we niet alleen hoe we mentale klachten voorkomen, maar ook naar hoe we veerkracht en mentale gezondheid bij jongeren kunnen bevorderen.

Onderzoek toont aan dat Emotionele Intelligentie en Verbinding de belangrijkste voorwaarden zijn van mentaal welzijn. Tijdens deze training leer je:

 • Wat emotionele intelligentie is en uit welke competenties dit bestaat
 • Wat jij concreet kan doen om de emotionele intelligentie van jongeren te vergroten
 • Hoe je vanuit verbinding een jongere het beste kan ondersteunen

Professionals die eerder hebben deelgenomen aan de training beoordelen deze gemiddeld met een 8,2. Zij geven aan dat ze meer inzicht hebben gekregen in wat mentale gezondheid is en wat de oorzaken zijn van mentale klachten. Tevens geven zij aan dat het model van emotionele intelligentie ervoor zorgt dat mentale gezondheid veel concreter wordt en zij na de training voldoende praktische tools hebben ontvangen om hiermee aan de slag te gaan.

Programma

De training duurt in totaal 3 uur. Tijdens het eerste gedeelte zoomen we in op wat mentale gezondheid is en wat de oorzaken zijn van mentale klachten. We staan hier specifiek stil bij de impact van micro-trauma op de ontwikkeling van mentale klachten. Voorkennis over trauma is niet vereist.

In deel 2 diepen we het model van Emotionele Intelligentie uit en geven je praktische tools waarmee je direct aan de slag kan om het EQ van jongeren te versterken. Hierdoor stel je jongeren in staat om vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen omgaan met de ups en downs van het leven.

Tot slot staan we in deel 3 stil bij de impact van verbinding en ga je hier direct mee oefenen. Je ervaart aan de lijve wat de kracht is van empathisch luisteren.

Tussendoor is er veel ruimte voor vragen en interactie. Zo maken we de training levendig en praktisch.

Datum en tijd

De training vindt plaats op woensdag 5 juni 2024 van 09.30-12.30 uur.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

N.B. De training zit op het moment vol, wel kun je je opgeven voor de wachtlijst. Als voldoende professionals zich aanmelden voor de wachtlijst, dan plannen we de training nogmaals in.

Binnenkort

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis