Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Toelichting

Er is een groot verschil tussen ‘niet lekker in je vel zitten’ en een depressie. Ook is er een verschil tussen pientere kinderen en hoogbegaafde kinderen. De laatste jaren is er in de media veel aandacht voor hoogbegaafdheid, waarbij ook de thuiszitters, onderpresteerders en andere vormen van vastlopen naar voren komen. Hoogbegaafdheid is niet altijd een voordeel of talent, maar brengt ook behoeften en uitdagingen met zich mee. Als dat mis gaat, kan een hoogbegaafd kind depressieve klachten ontwikkelen. Hoe ga je hiermee om? Hoe speelt de hoogbegaafdheid mee in de factoren die een depressie veroorzaken en in stand houden? Wat wordt hierin van jou als hulpverlener verwacht?

Binnen deze training neemt Kinder- & Jeugdpsycholoog Lisanne van Nijnatten je mee in de combinatie van hoogbegaafdheid en depressie. Ze schept een kader van denken waarmee je zowel de hoogbegaafdheid als andere factoren kunt meenemen in signalering, begeleiding en behandeling.

Programma

Tijdens deze training krijg je theorie over hoogbegaafdheid en de behoeften die dit met zich meebrengt. De signalen van een mismatch en de gevolgen ervan worden uitgelegd, waarbij zowel kindfactoren, als onderwijs en systemische factoren worden uitgelicht. Zo praktisch mogelijk leer je psycho-educatie over deze onderwerpen en hoe hiermee in de praktijk aan te sluiten bij kinderen, school en ouders.

In deze training leer je:
– Hoogbegaafdheid begrijpen vanuit kenmerken en behoeften
– Signalen van een mismatch op gebied van hoogbegaafdheid herkennen
– Welke kind-, onderwijs- en systemische factoren onderdeel zijn van een depressie bij hoogbegaafde cliënten
– Praktische handvatten voor de begeleiding van cliënten met depressieve klachten en (een vermoeden van) hoogbegaafdheid

Datum en tijd

De training vindt plaats op maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Binnenkort

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Omgaan met verward (onbegrepen) gedrag

Donderdag 21 november 2024 van 09.30-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis