Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 27 september en maandag 11 oktober van 13.30-17.00 uur

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Per 1 januari 2019 is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vernieuwd met een ‘afwegingskader’. Dit hulpmiddel ondersteunt je bij je besluitvorming om wel of niet te melden. De meldcode kent vijf stappen die aangeven wat je moet doen als je vermoedt dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld. Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is.

In deze interactieve training leer je meer over de nieuwe meldcode, wat deze betekent en hoe je ernaar moet handelen. We staan stil bij de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij de signalen ervan en bij de vraag hoe je deze ‘bespreekbaar’maakt. Wat is acuut onveilig en wat is structureel onveilig?

Wat betekent het werken met de meldcode voor jou als professional? Wat ‘moet’ je en wat  mag je? Wat gebeurt er na een melding en wat kan je van Veilig Thuis verwachten?

Voor wie?

De cursus is bestemd voor professionals die met de meldcode moeten werken en nog weinig kennis hebben van de meldcode of het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Aanbieder

Deze training wordt verzorgd i.s.m. Veilig Thuis.

Programma

De training bestaat uit 2 dagdelen van 3,5 uur.

 • maandag 27 september van 13.30-17.00 uur
 • maandag 11 oktober van 13.30-17.00 uur

Direct aanmelden

Onderstaande gegevens gebruikt het regionaal leerhuis, of de extern ingehuurde trainer, om contact met u te kunnen opnemen over de training. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, worden de beschikbare plekken evenredig verdeeld over de verschillende gemeenten/organisaties.
Binnenkort
Dinsdag 21 en 28 september van 09.30 – 16.30 uur Training ernstige psychiatrische stoornissen in de wijk
 • Grand Café Eemland: Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 23 en donderdag 30 september 2021 van 9.00-17.00 uur Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)
 • Grand Café Eemland: Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 30 september 2021 Training op locatie: 30 september 2021 van 14.30-16.30 uur Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas
 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Diverse data in 2021 Geaccrediteerde online trainingen traumasensitief werken bij huiselijk geweld
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 4 oktober 2021 Training op locatie: 4 oktober 2021 van 14.30-16.30 uur Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen
 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 3 november van 9.30-13.00 uur en maandag 15 november van 13.00-16.30 uur Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht
 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis