Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Training van 2 dagdelen  op maandag 12 juni en dinsdag 4 juli 2023, verzorgd i.s.m. Veilig Thuis

Toelichting

Per 1 januari 2019 is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vernieuwd met een ‘afwegingskader’. Dit hulpmiddel ondersteunt je bij je besluitvorming om wel of niet te melden. De meldcode kent vijf stappen die aangeven wat je moet doen als je vermoedt dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld. Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is.

In deze interactieve training leer je meer over de nieuwe meldcode, wat deze betekent en hoe je ernaar moet handelen. We staan stil bij de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij de signalen ervan en bij de vraag hoe je deze ‘bespreekbaar’ maakt. Wat is acuut onveilig en wat is structureel onveilig?

Wat betekent het werken met de meldcode voor jou als professional? Wat ‘moet’ je en wat  mag je? Wat gebeurt er na een melding en wat kan je van Veilig Thuis verwachten?

Programma

De training bestaat uit 2 dagdelen van 4 uur.

Wanneer

De training vindt plaats op maandag 12 juni van 13.00-17.00 uur en op dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur.

Voor wie

Professionals die met de meldcode moeten werken en nog weinig kennis hebben van de meldcode of het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.

Accreditatie

Deze training is SKJ geaccrediteerd (8 punten)

Binnenkort

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis