Training TOP-3 methodiek

Donderdag 23 maart en donderdag 11 mei 2023

voor inwoners, met gemeenten

Gefaseerd samenwerken voor veiligheid

Toelichting

De TOP-3 is een model om tot samenwerking en coördinatie te komen bij structurele onveiligheid door het volgen van een gestructureerd, geprioriteerd en gefaseerd stappenplan. De TOP-3 is op weg om in Nederland de gouden standaard voor samenwerking bij onveiligheid te worden.

De samenwerking tussen professionals van verschillende sectoren en beroepsgroepen én met het cliëntsysteem heeft als doel deze duurzame veiligheid te realiseren. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat:
• Iedereen de focus op (het vermoeden van) onveiligheid richt;
• Iedereen dezelfde taal spreekt;
• Iedereen met hetzelfde plan werkt;
• De samenwerking gedurende langere tijd door eenzelfde regisseur wordt gecoördineerd, oftewel: 1 focus, 1 taal, 1 plan, 1 regisseur/coördinator
• Betrokkenen de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het casusoverleg;
• Betrokkenen de mogelijkheid hebben om, met inachtneming van AVG en beroepsgeheim, noodzakelijke informatie met elkaar te delen om de onveiligheid te doorbreken.

Data

De training bestaat uit 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur op donderdag 23 maart en donderdag 11 mei 2023.

Maximaal 20 deelnemers.

Accreditatie

De Basismodule is door de SKJ geaccrediteerd voor 19,2 punten, bij het Registerplein voor 18 punten.
NIP/NVO geregistreerden ontvangen bij registratie 14 punten en bij herregistratie 12 punten. Voor accreditatie is 90% aanwezigheid vereist en het maken van de huiswerkopdracht.

Locatie 

Krachtcentrale, Huizen (incl. lunch)

Voor wie

De bijeenkomst is bestemd voor Consulenten Jeugd en WMO binnen regio Gooi en Vechtstreek.

Direct aanmelden

 • Vul hier je gegevens in t.b.v. de accreditatie

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis