voor inwoners, met gemeenten

Verzoek om zienswijzen

Gemeenten zijn verzocht om uiterlijk 1 juli 2021 hun zienswijze(n) op de resultaatbestemming 2020, de begrotingswijziging 2021 en de Regiobegroting 2022 – 2025 bij het algemeen bestuur van de Regio in te dienen. De behandeling in het algemeen bestuur is gepland op 8 juli 2021. Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verzoek om zienswijzen kunt u contact opnemen met Hans Uneken, bereikbaar op (06) 227 375 44 of h.uneken@regiogv.nl.

Hieronder treft u de bijbehorende stukken aan: