voor inwoners, met gemeenten

Afgelopen 10 jaar daling aantal voortijdig schoolverlaters

Publicatiedatum: 13 maart 2018

Gooi en Vechtstreek staat in de top vijf van regio’s met het minst aantal jongeren dat zonder startkwalificatie van school gaat. Een prachtig resultaat van de maatwerk aanpak binnen de Regio, gemeenten en scholen.

Jongeren met een diploma hebben meer kans op een baan. Daarom willen gemeenten dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Dit is een havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) diploma. De samenwerking met gemeenten, scholen, leerplicht en andere partijen werpt zijn vruchten af: de afgelopen 10 jaar is een sterke daling zichtbaar van het aantal jongeren dat zonder diploma of startkwalificatie van school vertrekt. Van ruim 800 voortijdig schoolverlaters in 2008 naar 301 in 2018. Bovendien heeft Bureau Leerlingzaken (RBL) alle jongeren in beeld, die voortijdig hun school hebben verlaten of dreigen dit te gaan doen. Van de 301 voortijdig schoolverlaters is de helft aan het werk en ongeveer veertig jongeren zijn ziek of in behandeling. De overige jongeren zijn niet actief bezig, hebben kleine bijbaantjes of zijn zich aan het oriënteren op een opleiding.

Brief minister

Vorige week heeft minister Slob, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, laten weten dat hij de aanpak van voortijdig schoolverlaten wil verbreden naar een integrale aanpak voor alle minder zelfredzame jongeren: “Om ook deze jongeren te helpen, zijn niet alleen durf en creativiteit nodig, maar vooral een brede samenwerking tussen onderwijs, leerplicht/Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, de dienst Werk en Inkomen en partijen uit het zorgdomein”, aldus Slob.

Match op Meedoen

In de Gooi en Vechtstreek wordt stevig ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters. Zo wordt een goede inschatting gemaakt van wat op dat moment de juiste aanpak is voor een jongere. Soms kan een jaar werken beter zijn, zodat daarna een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor een opleiding. Door deze aanpak is het aantal voortijdig schoolverlaters landelijk en regionaal licht gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Het belangrijkste is dat alle jongeren naar vermogen meedoen door naar school te gaan, te werken, te leren en te werken of een dagbesteding hebben. Match op Meedoen is een concreet en uitvoerend actieprogramma dat ertoe leidt dat jongeren meedoen.

Meer nieuws

Al het nieuws