voor inwoners, met gemeenten

Afwegingskaders voor verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Publicatiedatum: 28 augustus 2018

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verbeterd. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van afwegingskaders. De afwegingskaders beschrijven wanneer een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de werking van de wet verplichte meldcode vallen, verplicht over een eigen afwegingskader te beschikken.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Regio Gooi en Vechtstreek organiseert in samenwerking met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek en het Regionaal Leerhuis een aantal voorlichtingsbijeenkomsten, waarin wij u informeren over de aanscherping van de meldcode en de rol die Veilig Thuis daarin speelt.

  • De bijeenkomsten zijn voor beleidsmedewerkers, aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, kwaliteitsmedewerkers en managers. Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Organisaties worden verzocht een beperkte afvaardiging aan te melden.
  • De bijeenkomsten zijn ingedeeld in clusters. Tijdens de bijeenkomsten ligt de focus op het betreffende cluster. Uiteraard blijft iedereen vrij om zich aan te melden voor een bijeenkomst, ook wanneer uw organisatie niet onder het betreffende cluster valt.
  • De bijeenkomsten vinden plaats in het Regiokantoor in Bussum. Adres: Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaande links.

Meer nieuws

Al het nieuws