voor inwoners, met gemeenten

Gezocht: bedrijven voor samenwerking om jaarlijks ruim 3.800 huizen te verduurzamen

Publicatiedatum: 23 januari 2020

Bouw- en installatiebedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdag 18 februari van 15.45–19.30 uur over het verduurzamen van de bestaande bouw. Tijdens dit event, in de locatie van Bouwmensen Gooi en Vechtstreek in Bussum, wordt toegelicht wat de meerwaarde is van een gezamenlijke aanpak van de opgave om regionaal 115.000 woningen te verduurzamen in de aankomende 30 jaar.

Voordelen van een gezamenlijke aanpak voor bedrijven zijn bijvoorbeeld directe leads vanuit een regionaal energieloket (Duurzaam Bouwloket), maar ook grootschalige opdrachten vanuit samengestelde Nul-op-de-meter bouwcoalities. Een voorbeeld van zo’n coalitie is die voor Verenigingen van Eigenaren, waar al een behoorlijke werkvoorraad is opgebouwd. Ook wordt tijdens de bijeenkomst ingegaan op ondersteuning bij (om-)scholing van het benodigde personeel. In de werkplaats van Bouwmensen Gooi en Vechtstreek wordt daarnaast uitleg en een demo gegeven over beschikbare analyseapparatuur en voorbeeldinstallaties.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Over het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek

Onlangs tekenden de regiogemeenten, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, energiecoöperaties en bedrijven een intentieverklaring voor het gezamenlijk verduurzamen van de bestaande particuliere bouw met een Regionaal Duurzaam Bouwloket. Om huiseigenaren te kunnen doorverwijzen naar vertrouwde lokale en regionale partijen wordt – bij voorkeur – gewerkt met lokale bouwers, installateurs, isolatiebedrijven, adviseurs en toeleveranciers in Gooi en Vechtstreek.

Vanuit het energiedienstenbedrijf wordt toegewerkt naar vier bouwcoalities die gekoppeld worden aan specifieke bouwjaren met de propositie Nul-op-de-Meter, aardgasloos en no regret maatregelen. Het gaat daarbij om zowel individuele woningen als grootschalige projecten die moeten worden opgeleverd met Energieprestatiegarantie. Daarnaast biedt het Energiedienstenbedrijf hulp bij opleidingen en trainingen. Ook wordt ondersteuning geboden bij de realisatie van modelwoningen en het ontwikkelen van een showroom voor huiseigenaren.

Dit project wordt mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland en is onderdeel van het regionale programma Energietransitie: www.energietransitiegv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws