voor inwoners, met gemeenten

Bijeenkomst ‘Onderwijs, zorg en jeugd in regio Gooi en vechtstreek’ 28 mei 2019

Publicatiedatum: 7 maart 2019

Regio Gooi en Vechtstreek en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Unita en Qinas organiseren een inspirerende avond over de samenwerking en aansluiting van onderwijs, zorg en jeugd onder leiding van René Peeters, landelijke kwartiermaker en voormalig wethouder. Hij neemt ons mee in zijn rapport ‘Met andere ogen’ dat is opgesteld in opdracht van de ministers Slob en De Jonge. Wat zijn de bevindingen, wat zijn landelijk goede voorbeelden en wat zijn de adviezen voor onze regio? Een informatieve sessie waarna we met gemeenten en onderwijs in gesprek gaan over de kansen en mogelijkheden in onze regio.

Waarom?

Een goede aansluiting van onderwijs en zorg is een landelijk vraagstuk en ook in onze regio zijn we hier, op verschillende niveaus, druk mee bezig. Deze avond organiseren wij om het belang van een goede samenwerking te benadrukken, onze huidige samenwerking te bespreken en richting te geven voor verbetering maar ook om iedereen te bedanken die zich afgelopen periode heeft ingezet voor een nauwere samenwerking.

Voor wie?

Wethouders, schoolbestuurders PO & VO, directie PO & VO, beleidsmedewerkers onderwijs & jeugd gemeenten, teamleiders jeugd, jeugdconsulenten die aangesloten zijn op het onderwijs, intern begeleiders, zorgcoördinatoren.

Programma dinsdag 28 mei

17:30 – 18:30 uur: inloop met soep en een broodje
18.30 – 19.45 uur: opening en presentatie René Peeters
19.45 – 20.30 uur: groepsgesprekken
20.30 – 21.00 uur: gezamenlijke terugkoppeling & hoe verder

Locatie

Vituscollege, Beerensteinerlaan 69, 1406 NR Bussum.

We hopen u allen op 28 mei te zien!

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten.

Voor vragen kunt u mailen naar gemeentenenonderwijs@regiogv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws