voor inwoners, met gemeenten

Chatfunctie Veilig Thuis verlengd

Publicatiedatum: 10 februari 2021

Chat Veilig Thuis blijft tijdens avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Nu de avondklok is verlengd blijft de chat van Veilig Thuis ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen dan chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. De chatfunctie is bereikbaar op de website via www.veiligthuis.nl.
Voor acute situaties en advies is Veilig Thuis  24-7 telefonisch bereikbaar via 0800-2000.

De afgelopen twee weken, sinds het begin van de avondklok, is er per avond (landelijk) ruim 45 keer gebruik gemaakt van de chat. De chat wordt vooral gebruikt door een jonge(re) doelgroep. Het lijkt dat er ‘s avonds over ernstiger zaken wordt gechat dan in de chats overdag.

Is er sprake van huiselijk geweld tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig het huis. Ga zo mogelijk ook naar iemand anders toe. Dit mag ook als het thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. In deze gevallen is het toegestaan om het huis te verlaten en volgt er geen boete.

Terugkoppeling van een van onze medewerkers die in het avondrooster van de chat meedraaide:

“De chatdeelnemers komen in de avonduren uit het hele land, dit maakt het soms iets lastiger om ze goed te verwijzen. Gelukkig kun je contact leggen met de andere Veilig Thuis-medewerkers die samen met jou de chat bemannen om af te stemmen. Dit werkt prima. De inhoud is wisselend: professionals die willen overleggen of melden passend is, maar ook jongeren die aangeven het thuis moeilijk te hebben. Zo meldde zich een jonge vrouw die het nummer van de huisartsenpost in Groningen wilde, omdat de verwondingen die ze opgelopen had door huiselijk geweld, niet goed genazen. Hopelijk heb ik haar kunnen motiveren om ook hulp te zoeken bij haar dichtstbijzijnde Veilig Thuis.“

Meer nieuws

Al het nieuws