voor inwoners, met gemeenten

Duurzaam busvervoer in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 22 juni 2020

Het busvervoer in Gooi en Vechtstreek wordt volledig duurzaam. Transdev rijdt vanaf juli 2021 met accu elektrische bussen. Hiermee is regio Gooi en Vechtstreek een van de eerste regio’s in Nederland waar het regionaal busvervoer volledig ‘Zero Emissie’ is, dus zonder verontreinigende uitstoot.

Buslijnen

Transdev gaat meer openbaar vervoer aanbieden dan nu in de regio plaats vindt. Met name de R-netlijn 320 (Hilversum – Huizen – Amsterdam Amstel) gaat zowel in de spits als in de daluren veel vaker rijden. Daarnaast laat Transdev een nieuwe spits buslijn rijden tussen Huizen en Utrecht Science Park. De komst van deze buslijn was een wens vanuit de regio Gooi en Vechtstreek. Reizigers die hier gebruik van maken kunnen met deze buslijn snel in Utrecht zijn.

Servicenet Hilversum

Een belangrijke verandering is de introductie van een Servicenet in Hilversum. Bij dit Servicenet is veel aandacht voor ouderen en mensen die minder makkelijk zelfstandig reizen. Met deze voorziening helpt Transdev mensen die anders wellicht gebruik maken van de WMO-voorzieningen, om langer zelfstandig met het openbaar vervoer te blijven reizen.

Ketenreis

Vanuit Regio Gooi en Vechtsteek wordt samen met de gemeenten en Provincie Noord-Holland gekeken naar het verkorten van de ketenreis (deur-tot-deur reis). Het busnetwerk is daarin een  onderdeel. Voorzieningen bij de haltes worden de komende tijd aangepast bij een aantal haltes, waarbij zoal wordt gekeken naar voldoende fietsparkeerplaatsen en abri’s met verbeterde reisinformatie. Naast het busnetwerk wordt gewerkt aan een deelfietsnetwerk in de regio vanuit treinstations, bushaltes en TOP’s. Ook wordt binnen de regio hard gewerkt aan een hoogwaardig fietsnetwerk dat aansluit op het MRA fietsnetwerk en op het fietsnetwerk van de Provincie Utrecht.

Planning

Deze nieuwe OV-concessie start op 11 juli 2021 en loopt tot 2030. In de eerste fase, tot eind 2022, verandert er nog niet zoveel aan de dienstregeling ten opzichte van nu. In de tweede fase, vanaf 2023 wanneer de vrije busbaan HOV in ’t Gooi is aangelegd, gaat het vervoerplan van Transdev in.

Meer nieuws

Al het nieuws