voor inwoners, met gemeenten

Eerste jaarverslag platform Gooi, Vecht en Diemerscheg toont succesvolle doorstart

Publicatiedatum: 15 maart 2022

Het Bestuurlijk Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg is sinds april 2021 het overleg waar de regiogemeenten, waterschap, gebiedspartijen en provincie Noord Holland samenwerken aan het versterken van het landelijk gebied aan de oostkant van Amsterdam. Het eerste jaarverslag van het platform laat een succesvolle doorstart zien.

 

Doorstart

Het platform is een doorstart van de stuurgroep Gooi en Vechtstreek onder voorzitterschap van de Regio. In de eerste periode van 2021 is daarom hard gewerkt aan de invulling van het platform. Waar eerder de nadruk lag op uitvoering van concrete projecten, wil het platform ook strategische opgaven aan de orde laten komen. Er komt veel af op het landelijk gebied en daar willen partijen gezamenlijk in optrekken.

Gebiedsagenda als leidraad

Met een nieuwe gebiedsagenda laat het platform zien waar de komende jaren op ingezet wordt. Hiermee wil het platform de bekendheid en transparantie bevorderen.

Programma Groene Uitweg 2021 e.v.

Het Groene Uitwegprogramma loopt vanaf 2007. Naar aanleiding van het vervallen van een groot project en een financiële meevaller is er 16 miljoen euro beschikbaar gekomen. In 2021 hebben de partijen in het platform gewerkt aan het actualiseren van het programma. Op 15 november jl. is door Provinciale Staten het geactualiseerde programma vastgesteld op basis van de speerpunten van de gebiedsagenda. Het bevat diverse projecten zoals extra faunapassages, investeringen in de Hollandse Waterlinies, recreatieve voorzieningen en ondersteuning voor de agrarische sector.

Namens de provincie Noord-Holland draagt het platform zorg voor een uitvoering van de projecten in dit programma.

Informatie

Lees meer in het jaarverslag.

Op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek is  meer informatie vinden over het platform.

Meer informatie over het programma Groene Uitweg staat hier.

Meer nieuws

Al het nieuws