voor inwoners, met gemeenten

Eerste Kamer met Aandacht verhuurd

Publicatiedatum: 16 juni 2021

Het programma ‘Kamers met Aandacht’, waar ‘kwetsbare’ jongeren tussen de 18 en 23 jaar bij een verhuurder inwonen, gaat nu definitief van start in de regio Gooi en Vechtstreek. De eerste verhuurder en jongere tekenden dinsdagavond het huurcontract.

Kamers met Aandacht is bedoeld voor jongeren die een zorgorganisatie verlaten, maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Ze lopen vast met bijvoorbeeld het regelen van hun administratie of het zelfstandig koken. Voor die jongeren regelt Kamers met Aandacht, in samenwerking met regio Gooi en Vechtstreek en jeugdhulpaanbieders Leger des Heils, Youké en Levvel, een ‘tussenstation’. Een verhuurder stelt een kamer beschikbaar en ondersteunt de jongere bij zijn hulpvraag. Totdat hij of zij klaar is om echt op zichzelf te gaan wonen.

Sabine Weck, coördinator van Gooi- en Vechtstreek, maakt de matches. Een jongere meldt zich aan via een zorgorganisatie en daar zoeken ze een geschikte kandidaat bij. ,,De verhuurder krijgt een lijst met vragen als: mag een jongeren een huisdier meenemen? En mag hij verslavingsproblematiek of schulden hebben?”, legt Weck uit. ,,Hetzelfde gebeurt bij de jongeren. Zij krijgen onder andere de vragen: in welke buurt wil je wonen? En welke begeleiding denk je nodig te hebben?”

Na een match tekenen de twee huisgenoten een contract voor minimaal 1 en maximaal 5 jaar. Hierin kan de verhuurder ook huisregels opnemen. ,,Martin, onze eerste verhuurder, wil bijvoorbeeld niet dat de muziek te hard staat. En bij hem is iedereen welkom, maar de jongere moet dit wel van tevoren even aangeven. Net als in een ‘normaal’ gezin”, zegt Weck. ,,Bij een andere verhuurder hoeft dat laatste niet, maar wil ze wel afspraken maken over het schoonmaken van de douche en wc.” Volgens Weck is dit project een belangrijke toevoeging aan het zorgsysteem.

Geert-Jan Hendriks, regionaal bestuurlijk trekker Jeugd en Onderwijs, is blij dat de eerste kamerverhuurder is gevonden. ,,Daarmee kan de jongere een eigen leven opbouwen en aan zijn toekomst werken”, zegt hij. ,,In Gooi en Vechtstreek willen we in de komende tijd graag meer kamerverhuurders vinden voor jongeren uit de jeugdzorg. Door het bieden van een luisterend oor of helpende hand kunnen ook zij zelfstandig wonen.”

,,Hopelijk stellen nog meer mensen hun kamertje beschikbaar en wordt de drempel lager”, zegt Weck. ,,Ik begrijp dat het spannend is voor verhuurders. Het is toch enigszins een inbreuk op je privacy. Maar voor de jongeren kunnen ze enorm veel betekenen.”

Meer informatie: www.kamersmetaandacht.nl

Meer nieuws

Al het nieuws